Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek op onze website is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden op grond van de wet beschermd. Hieronder staat informatie over  gegevens welke tijdens uw bezoek op de site worden verzameld en hoe ze gebruikt worden:

 

1 Verzamelen en verwerken van gegevens 

Elke toegang tot onze website en elke keer dat de op de website opgeslagen gegevens worden opgevraagd wordt opgeslagen. De opslag dient voor interne systeem-gerelateerde en statistische doeleinden. Opgeslagen worden: naam van het bestand, datum en tijd van het opvragen, het volume van de gedownloade gegevens, melding van een succesvolle download, webbrowser en het domein van de aanvrager. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers opgeslagen. 

Nadere persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze gegevens vrijwillig in het kader van een aanvraag via ons contactformulier geeft. 

 

2. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt dan gebruiken we deze alleen ter beantwoording van uw vragen, ter afwikkeling van met u gesloten contracten en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden of anderszins als dit nodig is om een overeenkomst af te wikkelen - met name de overdracht van de gegevens die voor leveranciers  voor de facturering noodzakelijk zijn of als dit met u overeengekomen is. U hebt het recht om uw toestemming in de toekomst op elk moment te herroepen.

De verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens gebeurt indien u uw toestemming voor het bewaren intrekt, indien de opslag van deze gegevens niet meer nodig is of als de opslag om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

 

3. Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek geven wij graag informatie van de over u opgeslagen gegevens.

Veiligheidsadvies: Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens door het gebruik van technische-  en organisatorische hulpmiddelen dusdanig op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens tijdens het transport door ons niet gegarandeerd worden, vandaar dat wij u aanraden om vertrouwelijke informatie per post te sturen.