Vei og Anlegg 2018


Vei og Anlegg 2018 fant sted 2 til 6 mai, og hele 286 utstillere presenterte sine produkter innen anleggsmaskiner og utstyr på et 60.400 kvadratmeters utstillingsareal. Total var det 22.135 personer valgte å ta turen til Vei og Anlegg i år.

For Lutze Conveying var dette et vellykket arrangement med mange besøkende og mange ordre ble skrevet ned i blokkene til selgerne som stod på stand. Messedagene har også skapt nye kunderelasjoner, og etter fem flotte dager det er mye spennende å ta tak i fremover.