DATASKYDD

Skyddet för dina personrelaterade uppgifter vid registrering, bearbetning och användning med anledning av ditt besök på vår webbsida är viktigt för oss. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de juridiska föreskrifterna. Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras under ditt besök på webbsidan och hur dessa används:

 

1. Registrering och behandling av uppgifter
Varje besök på vår webbsida och varje hämtning av en fil som ligger på webbsidan protokollförs. Lagringen används i interna systemrelaterade och statistiska syften. Det som protokollförs är: Namnet på den hämtade filen, datum och tidpunkt för hämtningen, överförd datamängd, meddelande om lyckad hämtning, webbläsare och efterfrågat domän. IP-adressen för datorn som gör förfrågningarna protokollförs också.

Ytterligare personrelaterade uppgifter registreras endast när du lämnar dessa uppgifter frivilligt, till exempel inom ramen för en förfrågan via vårt kontaktformulär.

2. Användning och vidarebefordring av personrelaterade uppgifter

I den mån som du ha ställt personrelaterade uppgifter till vårt förfogande använder vi endast dessa för att besvara dina förfrågningar, för att genomföra ett avtal som slutits med dig och för teknisk administration. Dina personrelaterade uppgifter vidarebefordras bara till tredje person eller överförs i annat fall när det är nödvändigt i syfte att genomföra ett avtal - i synnerhet vidarebefordring av beställningsuppgifter till leverantörer, detta är nödvändigt för avräkningssyften eller du dessförinnan har samtyckt till det. Du har rätten att när som helst återkalla ett lämnat samtycke med verkan för framtiden.

Raderingen av lagrade personrelaterade uppgifter sker när du återkallar ditt samtycke till lagring, när vetskapen om dem för att uppfylla syften som följer lagringen inte längre är nödvändigt eller när dess lagring inte är tillåten av andra juridiska grunder.

3. Informationsrätt
På skriftlig förfrågan informerar vi gärna dig om uppgifterna, som finns lagrade om dig.

Säkerhetsupplysning:
Vi anstränger oss för att lagra dina personrelaterade uppgifter så att de inte är tillgängliga för tredje person genom att använda alla tekniska och organisatoriska möjligheter. Vid kommunikation via e-post kan fullständig datasäkerhet inte garanteras av oss på transportvägen, så vi rekommenderar vanlig post vid konfidentiell information.